More about Srebrenica Commemoration at the United Nations

Academy of Bosnia and Herzegovina (ABH) in New York in cooperation with the Steering Committee for the Commemoration of the Ten-Year Anniversary of the Srebrenica Genocide is organizing a multimedia art presentation as part of a broader commemorative program to take place at the United Nations building in New York over several days beginning on July 11th 2005. To secure relevant works of art ABH is announcing an

Art Contest

The presentation will showcase a selection of art works with the theme commemorating the 10 years since the Srebrenica massacre. It will include works inspired by the historical events in Srebrenica, its aftermath and the coming future, influenced by the retrospect of the massacre. It will comment on the massacre and the phenomena of human experience faced with genocide in its global context. Works can include paintings, photographs, graphic design, video material and other appropriate media.

The Art Contest begins on February 10th 2005 and it will end on March 15th 2005. Only entries received by the March 15th 2005 will be entered into an official choice for final selection for the presentation. Final number of art pieces will depend on the number of entries and adaptability of artwork to the presentation. A special interest will be given to young artists and art students both in the diaspora and in Bosnia and Herzegovina.

Entries via Internet

Entries should be made in a digital format and shall include

- Up to 5 digital images, minimal size of 400x200 pixels or other proportions based on art works.
- At least one image shall represent an art work with the theme pertinent to the commemoration of the ten-year anniversary of the Srebrenica genocide
- Description and information about the size and media
- Artist’s biography

All entries should be sent to the Academy of Bosnia and Herzegovina to the e-mail address

srebrenicaart@academybh.org

or on a CD to

Academy of Bosnia and Herzegovina
ATTN: Srebrenica
25-40 Shore Boulevard, Suite 6-I, Astoria, New York, 11102, USA

We ask that all artists interested in entering the contest contact the Academy of Bosnia and Herzegovina as soon as possible.

—————————————————————————————————

Vise o komemoraciji Srebrenice u Ujedinjenim Nacijama

Akademija Bosne i Hercegovine (ABH) u New York-u u suradnji sa Inicijalnim Odborom za organizaciju komemoracije desetogodišnjice genocida u Srebrenici priprema multimedijalnu umjetnicku prezentaciju u okviru programa komemoracije desetogodišnjice genocida. Prezentacija ce biti održana u zgradi Ujedinjenih Nacija u New York-u od 11. jula 2005. godine u sklopu šireg programa. Da bi obezbjedili svrsishodne radove ABH objavljuje

Konkurs

Prezentacija ce prikazati novo-ostvarena umjetnicka djela sa temom obilježavanja desetogodišnjice genocida u Srebrenici. Umjetnicka djela ce biti nadahnuta historijskim dogadajima u Srebrenici ali ce i naglasiti buducnost i život nakon genocida. Djela trebaju da tematski specificno opišu genocid u Srebrenici ali mogu i da se osvrnu na generalni pojam genocida kao dogadaja u jednom globalnom kontekstu. Djela mogu ukljucivati slike, fotografije, graficki dizajn, video djela i druge prikladne medije.

Konkurs pocinje 10. februara 2005. i trajace do 15. marta 2005. godine. Samo prijave za konkurs primljene do 15. marta 2005. ce uci u zvanicni izbor za finalnu prezentaciju. Konacni broj umjetnickih dijela ce zavisiti od broja prijava i prilagodljivosti djela prezentaciji. Poseban interes ce se posvetiti mladim umjetnicima i studentima umjetnosti u dijaspori i u Bosni i Hercegovini.

Prijave preko interneta

Prijave trebaju biti u digitalnom formatu i treba da ukljuce:

- Do 5 digitalnih fotografija, minimalne velicine 400x200 pixel-a ili drugih proporcija shodno dimenzijama rada.
- Najmanje jedna fotografija mora reprezentirati umjetnicko djelo sa temom prikladnom obilježavanju desetogodišnjice genocida u Srebrenici.
- Opis djela, velicina i medij
- Biografija umjetnika. Biografije napisane na engleskom jeziku su pogodnije.

Prijave se trebaju poslati Akademiji Bosne i Herzegovine na e-mail adresu

srebrenicaart@academybh.org

ili na CD-u na adresu

Academy of Bosnia and Herzegovina
ATTN: Srebrenica
25-40 Shore Boulevard, Suite 6-I, Astoria, New York, 11102, USA

Molimo da umjetnici zainteresovani za sudjelovanje u konkursu kontaktiraju Akademiju Bosne i Hercegovine što prije.